Spotkanie organizacyjne osób zapisanych na lektorat języka rosyjskiego odbędzie się  5.X.2018, piątek, w godz. 15.00-16.30 i 16.45-18.15 sala 214 Wydział Prawa. Terminy kolejnych piątków poda dr Gocha