Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Uwaga II rok I stopnia
Dnia 21.10.2021 r. odbędą się podwójne zajęcia z konwersatorium wiedza i magia ludowa, natomiast nie odbędą się zajęcia z podstaw komunikacji międzykulturowej. Za tydzień 28.10.2021 r. odbędą się podwójne zajęcia z podstaw komunikacji kulturowej, natomiast nie odbędą się zajęcia z wiedzy i magii ludowej. Potem zajęcia wracają o stałych godzinach.

Zajęcia z mgr Karolem Więchem, które miały się odbyć 14.10.2021 zostaną przelożone i odbęda się w innym terminie. 

Uwaga III rok I stopnia kulturoznawstwa

Zajęcia z Form animacji kultury gr 2. w piątek o 10.15 będą przeniesione z sali B4 do B124 (piętro wyżej). Tylko ten jeden dzień.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021 r. dzień 06.10.2021 r jest dniem Rektorskim - dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu również odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie