Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Wykład prof. U. Gołaszewskiej-Kaczan

Podstawy marketingu spec. RiPR

dnia 24.04.2017 r. zostaję odwołany.

Zaległy wykład odbędzie się 21.04.2017 r. o godz. 15.00 w sali 158

Wydział Filologiczny.

Uwaga Studenci ( II r. I st., I r. II st., II r., II st.)

Zapisy na przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów, które kończą się zaliczeniem na ocenę i mają przynajmniej 2 punkty ECTS, ruszają 20 lutego (poniedziałek) o godz. 8.00. Zapisać się można w:

  • Sekretariacie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (p. 69) na przedmioty z filologii wschodnich,
  • Sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej (p. 90) na przedmioty z filologii polskiej.

W przypadku braku miejsc na wymienionych przedmiotach z Wydziału Filologicznego, studenci są zobowiązani do zapisania się na przedmiot na innym wydziale.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie