Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Uwaga Studenci!

I rok II stopnia
Zajęcia z mgr. Karolem Więchem (technologia informacyjna) jednorazowo z dnia 13.11.2019 (środa) zostają przeniesione na piątek (15.11.2019) godz. 10:15 sala A216.

II rok II stopnia
Zajęcia z mgr. Karolem Więchem (zachowania komunikacyjne w nowych mediach) jednorazowo z dnia 13.11.2019 (środa) zostają przeniesione na piątek (15.11.2019) godz. 13:45 sala B4.

SZANOWNI STUDENCI!!!
Przypominam, że po zarejestrowaniu wniosku o przyznanie stypendium (socjalnego, rektora, dla niepełnosprawnych oraz zapomogi) NALEŻY wydrukować wniosek i dostarczyć go wraz z załącznikami do dziekanatu.
Termin składania wniosków w systemie USOSWeb: 7 listopada 2019 r. (czwartek).
Termin składania papierowej wersji do dziekanatu: 8 listopada 2019 r. (piątek).

REKRUTACJA uzupełniająca

DO PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Szanowni Studenci kulturoznawstwa!

Zapraszamy do udziału w europejskim programie wymiany studentów Erasmus+ .

Oferta skierowana jest do studentów kulturoznawstwa, którzy w momencie aplikacji studiują na:

  • na II roku I° zaliczyli I rok studiów stacjonarnych
  • na III roku zaliczyli I i II rok studiów stacjonarnych oraz złożą dokumenty na wyjazd przez obroną licencjatu.
  • na I roku II ° zaliczyli semestr zimowy studiów stacjonarnych

Obecnie współpracujemy z następującymi uczelniami:

  1. Stypendium miesięczne osób wyjeżdżających na studia zagraniczne w roku akademickim 2019/20 jest obliczane indywidualnie dla poszczególnych krajów wysokość stypendium zostaje ustalona w następujących kwotach miesięcznych, w zależności od kraju wyjazdu:

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  –  500 EUR

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 450 EUR

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii  i Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja – 400 EUR

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

  1. I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim).

- CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej;

- formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS) – Formularz zgłoszeniowy - wyjazdy na studia;

- dokumentu poświadczającego średnią ocen z dotychczasowego toku studiów (z dziekanatu).

  1. II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim i w języku polskim.        W przypadku wyjazdu do Università degli Studi della Tuscia prosimy o dokument poświadczający znajomość języka włoskiego – certyfikat bądź zaświadczenie ze szkoły językowej lub deklaracja nauki języka włoskiego w czasie poprzedzającym wyjazd na uczelnię przyjumującą. Podczas rekrutacji sprawdzana będzie znajomość języka obcego  pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

W przypadku wyjazdu na KATHOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTATTINGOSTADT powinny posiadać kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie dokumentów nie później niż do 11.11 2018 r. (poniedziałek) w sekretariacie kulturoznawstwa

Rozmowy klasyfikacyjne: 13.11.2019 r. godzina 10.00, p. 8B

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ na kierunku kulturoznawstwo UwB: Karolina Wierel

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania i informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie UwB:

https://uwb.edu.pl/studia-1457

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie