Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

UWAGA !

Dnia 6 listopada 2019. r. (środa) o godzinie 15.30  w sali B4 dla  I roku I i II stopnia odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta. Szkolenie poprowadzi Pan Wojciech Skrodzki.

Ze względu na obowiązki służbowe w dniu 29.10.2019 zostają odwłane zajęcia z mitologii europejskich prowadzone przez dr Karolinę Wierel. Terin odrobienia zajęć zostanie podany później.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie