Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

UWAGA STUDENCI I ROKU I i II STOPNIA!

Dnia 25 października 2019 r. (piątek) w godzinach 10.00-11.00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku I stopnia i I roku II stopnia, niebędących wcześniej studentami UwB.

W/w szkolenie odbędzie się na Wydziale Fizyki  (Kampus) piętro I, pokój 2008.

Konwersatorium "Współczesna duchowość i obrzędowość Podlasia" z mgr. D. Kazimierowiczem w dniu 11.10.2019 r. jest odwołane.
Termin odpracowania zostanie podany później.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie