Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

I rok I stopnia

15 października 2019 r. odbędzie się obowiązkowy objazd naukowy.
Wyjazd o godz. 9:00, z parkingu przy ul. Świerkowej 20.
Koszt wyjazdu: 4zł.

W programie wizyta w Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie, Muzeum w Tykocinie-Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

9.10.2019

Wszystkie zajęcia (Ir. IIst.-konwesatorium oraz IIr. IIst.-ćwiczenia Antropologiczne problemy w literaturze) z prof. Anną Kieżuń w tym dniu są odwołane, ponieważ Pani Profesor wyjeżdża na konferencję.

14.10.2019

I r. Ist. Mitologie europejskie ćw. grupa 2 - dr K. Wierel w tym dniu odwołuje zajęcia z powodu spotkania dotyczącego programu ERASMUS+.

Zajęcia z mgr Elizą Urwanowicz-Rojecką „Sztuki wizualne i performatywne” wyjątkowo odbędą się 15.10.2019 w zamian za dzisiejsze (8.10.2019).

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie