Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

9.10.2019

Wszystkie zajęcia (Ir. IIst.-konwesatorium oraz IIr. IIst.-ćwiczenia Antropologiczne problemy w literaturze) z prof. Anną Kieżuń w tym dniu są odwołane, ponieważ Pani Profesor wyjeżdża na konferencję.

14.10.2019

I r. Ist. Mitologie europejskie ćw. grupa 2 - dr K. Wierel w tym dniu odwołuje zajęcia z powodu spotkania dotyczącego programu ERASMUS+.

Zajęcia z mgr Elizą Urwanowicz-Rojecką „Sztuki wizualne i performatywne” wyjątkowo odbędą się 15.10.2019 w zamian za dzisiejsze (8.10.2019).

Serdecznie zapraszamy Studentów i Pracowników Instytutu Studiów Kulturowych na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020, która odbędzie się 10 października 2019 r. o godz. 12.00 w Auli Wydziału Nauk o Edukacji (ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok).

 

Program uroczystości
• Hymn państwowy
• Otwarcie, powitanie Gości
• Wystąpienie Rektora
prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego
• Wręczenie dyplomów honorowych
• Wręczenie Nagrody Santander Universidades
• Immatrykulacja studentów i doktorantów
• Gaude Mater Polonia
• Wręczenie Medalu Uniwersytetu w Białymstoku
i nadanie tytułu Zasłużony dla Uniwersytetu
• Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studenckiego
i Samorządu Doktorantów
• Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Marka Konarzewskiego
Globalne wyzwania: czy im sprostamy?
• Gaudeamus
• Spotkanie koktajlowe

Rektor i Senat UwB wraz z Dyrekcją Instytutu Studiów Kulturowych

 

Wg Zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku 10 października 2019 r. jest DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie