Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

Zajęcia z retoryki i erystyki spec. RiPr dnia 19.10.2020 r. nie odbędą się. Zostaną odrobione 20.10.2020 r o godzinie 13.45.

Uwaga II rok I stopnia

Uprzejmie informuję, że jutrzejszy wykład z telewizji w kulturze nie odbędzie się. Zostanie on odpracowany w późniejszym terminie.
Zamiast Telewizji w kulturze w tym terminie zostanie odrobiony wykład z Podstaw komunikacji międzykulturowej z dnia 12.10.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie