Praca dyplomowa

Studenci ostatniego roku studiów przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:

  1. Podać/uaktualnić w dziekanacie dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail.
  2. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów.
  3. Wypełnić formularz z danymi i zamieścić pracę dyplomową w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.uwb.edu.pl/pl/documents/welcome/ wraz z podpisanym oświadczeniem antyplagiatowym (skan, plik umieścić jako odzielny) oraz uzyskać status pracy: praca gotowa do obrony (krok 5).

Instrukcja obsługi APD dla studentów znajduje się na stronie:
INSTRUKCJA APD

  1. Wysłać na adres mailowy dziekanatu informacje wraz ze skanami dokumentów  o osiągnięciach dodatkowych, np. przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich, udział w konferencjach, itp.
  2. Złożyć w dziekanacie podpisany oryginał oświadczenia antyplagiatowego.

Obrony prac dyplomowych będą się odbywały w terminach określonych w Terminarzu sesji egzaminów dyplomowych na rok akad. 2022/2023.

Odbiór dyplomu ukończenia studiów możliwy jest po upływie około miesiąca od daty obrony. Prosimy upewnić się w dziekanacie, że dyplom jest już gotowy do odbioru – informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85-745-72-86


 

Od roku akad. 2019/2020 w Instytucie Studiów Kulturowych UwB obowiązują obiegówki elektroniczne, które znajdują się  w systemie USOSweb .
Obiegówka aktywowana jest przez dziekanat po zgłoszeniu pracy do obrony.
Przed odbiorem dyplomu należy sprawdzić w USOSweb czy obiegówka jest uzupełniona i zamknięta.
Obiegówka elektroniczna zastępuje dotychczas obowiązującą papierową kartę obiegową.

 


 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie