Program MOST

logomost

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.

W imieniu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w Poznaniu, prowadzącej na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Program MOST umożliwiający realizację semestralnych lub rocznych studiów na innym uniwersytecie w Polsce, zapraszamy zainteresowanych studentów i doktorantów do wzięcia udziału w rekrutacji do programu na rok akademicki 2016/2017.

W Programie zrzeszonych jest 29 uczelni, a w ofercie znajduje się ponad 400 kierunków i specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ze względu na liczne ośrodki prowadzące kierunki, to ponad 1000 ofert na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz niemal 200 na studiach doktoranckich na różnych uczelniach.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Programu są dostępne na stronie internetowej: www.most.amu.edu.pl

Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 15 maja. Zachęcamy do skorzystania z Programu.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie