Rozkłady zajęć

semestr zimowy 2020/2021

Aktualizacja 17.11.2020

I rok I stopnia

Przedmioty do wyboru - konwersatoria: student w roku akademickim 2020/2021 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Studenci zapisują się przez system USOS.

W semestrze zimowym jeden przedmiot do wyboru spośród trzech proponowanych:

 1. Ks. dr M. Kowalczuk - Bogowie i ludzie na Bliskim Wschodzie
 2. Mgr Grzegorz Makal – Kultura duchowa i religijność współczesnej Grecji
 3. Prof.Ewa Katarzyna Citko – Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie

Wtorek

8.00-9.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE – hala sportowa przy ul. Świerkowej 20A

gr. 1 mgr M. Milczunas , gr. 2 mgr K. Sahakyan

10.15-11.45

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ćw. dr K. Lipiński s. B5 GRUPA 3 zajęcia ruszają od 03.11

12.00-13.30

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ćw. dr K. Lipiński s. B4 GRUPA 2 zajęcia ruszają od 03.11

Mitologie europejskie ćw. dr K. Wierel s. B5 GRUPA 3

13.45-15.15

Mitologie europejskie ćw. dr K. Wierel s. B4 GRUPA 2

Kultura Podlasia ćw. dr E. Kępa s. B5 GRUPA 3

15.30-17.00

Kultura Podlasia ćw. dr E. Kępa s. B4 GRUPA 2

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Bogowie i ludzie na Bliskim Wschodzie konw. Ks. dr M. Kowalczuk s. B4

Środa

8.30-10.00

Teatr i widowiska ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska s. C 02 GRUPA 1

10.15-11.45

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ćw. Mgr M. Rogala s. C 02 GRUPA 1

Teatr i widowiska ćw. dr M.

Kostaszuk-Romanowska s. B9 GRUPA 2

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska s. B12 GRUPA 3

12.00-13.30

Kultura Podlasia ćw. Mgr M. Rogala s. C 02  GRUPA 1

Teatr i widowiska ćw. dr M.

Kostaszuk-Romanowska s. B9 GRUPA 3

 Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska s. B12 GRUPA 2

13.45-15.15

Socjologia kultury ćw. Prof. K. Arcimowicz s. C 02 GRUPA 1

Lektorat języka rosyjskiego mgr G. Kvantaliani e-learning

15.30-17.00

Kultura krajów sąsiednich wyk. Dr K. Szamryk s. C 02

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru -  Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie konw. Prof. Ewa Katarzyna Citko s. C02

18.50-20.20 Konwersatorium do wyboru -  Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie konw. Prof. Ewa Katarzyna Citko s. C02

Czwartek

8.30-10.00

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska s. C 02 GRUPA 1

10.15-11.45

Wybrane zagadnienia z historii filozofii konw. prof. S.Raube s. C 02 GRUPA 1

Semiotyka kultury ćw. dr K. Wierel s. B5 GRUPA 3 co 2 tyg od 01.10

12.00-13.30

Mitologie europejskie ćw. dr K. Wierel s. C02 GRUPA 1

Wybrane zagadnienia z historii filozofii konw. prof. S.Raube s. B5  GRUPA 2

13.45-15.15

Semiotyka kultury ćw. dr K. Wierel s. C02 GRUPA 1 od 01.10 GRUPA 2 od 08.10

Wybrane zagadnienia z historii filozofii konw. prof. S.Raube s. B5  GRUPA 3

15.30-17.00

Wstęp do filozofii w. prof. S. Raube co 2 tyg. od 08.10 s. C02

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa w. prof. A. Kisielewski co 2 tyg. od 01.10 s. C02

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru– Kultura duchowa i religijność współczesnej Grecji konw.

Mgr Grzegorz Makal s. C02

Piątek

8.30-10.00

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk co 2 tyg. od 2.10 s. A111 GRUPA 3

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk co 2 tyg. od 9.10 s. A111 GRUPA 4

 

10.15-11.45

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk od 2.10 s. A111 GRUPA 1

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk co 2 tyg. od 9.10 s. A111 GRUPA 2

Socjologia kultury ćw. Prof. K. Arcimowicz s. B4 GRUPA 3

 12.00-13.30  Socjologia kultury ćw. Prof. K. Arcimowicz s. B4 GRUPA 2        
13.45-15.15          

 

Uwaga GRUPA 1 – sala C02 znajduję się w budynku Wydziału Nauk o Edukacji. Pozostałe sale znajdują się w budynku Instytutu Studiów Kulturowych.

Sala A 111 znajduję się w budynku Wydziału Nauk o Edukacji.

 

II rok I stopnia

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2020/2021 ma do zrealizowania cztery przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Studenci zapisują się przez system USOS.

W semestrze zimowym dwa przedmioty do wyboru spośród trzech proponowanych:

 1. Mgr J. Mytnik-Daniluk Filmoterapia w teorii i praktyce
 2. Ks dr hab. Marek Ławreszuk Idee duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie
 3. prof. M. Morozewicz Sztuki wizualne w terapii

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie

Poniedziałek

8.30-10.00

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska s. B12 GRUPA 1

10.15-11.45

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska s. B12 GRUPA 2

12.00-13.30

Metodologia badań kulturoznawczych wyk.  dr E. Kępa s. B4 co 2 tyg. od 5.10

Podstawy komunikacji międzykulturowej w. prof. D. Misiejuk s. B4 od 12.10 

13.45-15.15

Film w kulturze ćw. dr Adamski s. B4 GRUPA 1

Metodologia badań kulturoznawczych ćw.  dr E. Kępa s. B5 GRUPA 2 co 2 tyg. od 5.10

15.30-17.00

Film w kulturze ćw. dr Adamski s. B9 GRUPA 2

Metodologia badań kulturoznawczych ćw.  dr E. Kępa s. B5 GRUPA 1 co 2 tyg. od 5.10

17.10-18.40

Telewizja w kulturze ćw.  M. Kapturek-Bozikspec. MiK, 16.11, 14.12, 11.01, 25.01 s. B4

18.50-20.30

Wtorek

8.30-10.00

Teoria i historia public relations w. dr A. Kondej spec. RiPR s. B4

10.15-11.45

Teoria kultury w. dr M. Kostaszuk-Romanowska co 2 tyg. od 06.10 s. B4

Telewizja w kulturze w. prof. A. Kisielewska spec. MiK co 2 tyg. od 13.10 s. B4

12.00-13.30

Teoria kultury ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska s. B12 GRUPA1

 

13.45-15.15

Teoria kultury ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska s. B12 GRUPA 2

Komunikacja kulturowa ćw. mgr K. Więch s. B9 GRUPA 1

15.30-17.00

Komunikacja kulturowa ćw. mgr K. Więch  s. B9 GRUPA 2

 

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Idee duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmiekown.Ks dr hab. Marek Ławreszuk s. B5

Środa

8.30-10.00

Komunikacja kulturowa wyk. dr K. Lipiński s. B5 zajęcia ruszają od 04.11

13.45-15.15 Psychologia w badaniach marketingowych wyk. spec. RiPR s. B12 prof. M. Niesiobędzka  21.10, 4.11, 18.11, 02.12

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboru - Filmoterapia w teorii i praktyce konw. S. B5 mgr J. Mytnik-Daniluk 14.10, 28.10,25.11, 09.12, 16.12, 13.01, 20.01, 27.01

 

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Filmoterapia w teorii i praktyce konw. S. B5 mgr J. Mytnik-Daniluk 14.10, 28.10,25.11, 09.12, 16.12, 13.01, 20.01, 27.01

Psychologia w badaniach marketingowych wyk. spec. RiPR s. B5 prof. M. Niesiobędzka 21.10, 4.11, 18.11, 02.12

Piątek

8.30-10.00

Konwersatorium do wyboru - Sztuki wizualne w terapii konw. s. C 2.17 prof. M. Morozewicz

10.15-11.45

Muzyka w reklamie wyk. dr Siwak spec. RiPR co 2 tyg. od 02.10 s. B9

Praktyczna stylistyka języka polskiego ćw. dr A. Strawińska spec. RiPR co 2 tyg. od 09.10 s. B5

Zachowania komunikacyjne lab. mgr M. Wojtkiewicz spec. MiK s. B12

12.00-13.30

Analiza przekazów audiowizualnych dr W. Siwakspec. MiK s. B9

 
13.45-15.15 Socjologia w badaniach marketingowych wyk. spec. RiPR s. B4 dr Ł. Kiszkiel co 2 tyg 02.10  

LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2020/21 (poziom B2)

 

Studenci II roku studiów stacjonarnych I stopnia z kierunków Chemia, Informatyka, Historia, Kulturoznawstwo, Filologia Francuska, Socjologia, Ekonomia, Zarządzanie

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 2 października 2020 r. o godz. 17.00.

Spotkanie odbędzie się w trybie online przez platformę Blackboard.

Podaję link, który będzie aktywny od 16.45 2.10.2020 r.:

https://eu.bbcollab.com/guest/a05ca2a9e44b48e68e58186df99127d1

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

III rok I stopnia

 

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2020/2021 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Studenci zapisują się przez system USOS.

W semestrze zimowym dwa przedmioty do wyboru spośród trzech proponowanych:

 1. Ks. dr W. Misijuk Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności
 2. Mgr J. Mytnik-DanilukHistoria, rozrywka i sztuka w filmach
 3. Dr W. Siwak Audiosfera – między naturą a technologią

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie

Poniedziałek

8.30-10.00

Metody analizy i interpretacji dzieła: filmowego, plastycznego, teatralnego, literackiego s. B5 GRUPA 1 zajęcia ruszają od 02.11

10.15-11.45

Formy animacji kultury ćw. dr T. Adamski s. B5 GRUPA 1

12.00-13.30

Formy animacji kultury ćw. s. B12 dr T. Adamski GRUPA 2

Teoria kultury współczesnej ćw. s. B5

dr hab. T.Olchanowski GRUPA 1 co 2 tyg od 5.10

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie ćw. s. B5 dr E. Kępa co GRUPA 1

co 2 tyg. od  12.10

13.45-15.15

Teoria kultury współczesnej ćw. s. B12 dr hab. T.Olchanowski GRUPA 2  co 2 tyg od 5.10

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie ćw. s. B12 dr E. Kępa co GRUPA 2co 2 tyg. od  12.10

Muzyka w kulturze ćw. dr M. Popławska s. B9 GRUPA 1 zajęcia ruszają od 02.11

15.30-17.00

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie w. dr E. Kępa co 2 tyg. od 12.10 s. B5

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Historia, rozrywka i sztuka w filmach konw. Mgr J. Mytnik-Daniluk s. B5

Wtorek

12.00-13.30

Seminarium licencjackie dr E. Kępa s. B6

Środa

13.45-15.15

Diagnostyka potrzeb kulturalnych ćw. Mgr J. Mytnik-Daniulk co 2 tyg. GRUPA 1 od 06.10  / GRUPA 2 od 13.10 s. B9

Retoryka i erystyka dr B. Chodźko spec. RiPR co 2 tyg od 04.11 - przeniesione za czas zajęć zdalnych

15.30-17.00

Metody analizy i interpretacji dzieła: filmowego, plastycznego, teatralnego, literackiego prof. K. Citko s. B9 GRUPA 2

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności konw. Ks. dr W. Misijuk s. 208 Rektorat

Czwartek

8.30-10.00

Konwersatorium do wyboru -Audiosfera – między naturą a technologią konw. s B9 dr W. Siwak

10.15-11.45

Seminarium licencjackie dr T. Adamski s. B6

15.30-17.00

 

17.10-18.40

Prawo prasowe i autorskie w. mgr M. Kropiwnickaspec. RiPR od listopada s. B12

18.50-20.20

Piątek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Sztuka nowych mediów w. dr W. Siwak spec. MiK co 2 tyg. od 09.10 s. B9

Praktyczna stylistyka ćw. dr A. Strawińska spec. MiK co 2 tyg. od 02.10 s. B5

12.00-13.30

Muzyka w kulturze ćw. prof. E. Kulikowski s. C1.6 (wydz. NoE) GRUPA 2

13.45-15.15

Seminarium licencjackie dr W. Siwak s. B9

15.30-17.00

 
         


I rok II stopnia

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2020/2021 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Studenci zapisują się przez system USOS.

W semestrze zimowym dwa przedmioty do wyboru spośród czterech proponowanych:

 1. Prof. KulikowskiWspółczesne trendy w muzyce
 2. Prof. Kieżuń Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach
 3. Dr B. ChodźkoUmiejętność przekonywania oraz skutecznego wpływu na innych (sztuka porozumienia i rozumienia jak działają słowa)
 4. Ks dr hab. A. Proniewski Początki międzykulturowości Europy

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie

Wtorek

8.30-10.00

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska s. B12 GRUPA NR 1

10.15-11.45

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska s. B12 GRUPA NR 2

12.0—13.30

Konwersatorium do wyboru - Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach konw. prof. A. Kieżuń s. B9

13.45-15.15

Seminarium magisterskie prof. A. Kisielewska s. B6

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboru - Umiejętność przekonywania oraz skutecznego wpływu na innych (sztuka porozumienia i rozumienia jak działają słowa) kown. Dr B. Chodźko s. 208 Rektorat

18.30-20.00

Lektorat języka rosyjskiego mgr A. Kulik s. 119 (budynek Rektoratu) - zajęcia zdalne

Środa

8.30-10.00

Komunikacja społeczna dr I. Parfieniuk wyk. od 07.10/ćw od 14.10spec. Kom. w Mediach Cyfr. s. B9

10.15-11.45

Metody badań kulturoznawczych w. dr K. Wierel s. B5

12.00-13.30

Metody badań kulturoznawczych ćw. dr K. Wierel co 2 tyg. od 14.10 s. B5 GRUPA 1

Metody badań kulturoznawczych ćw. dr K. Wierel co 2 tyg. od 21.10 s. B5 GRUPA 2

13.45-15.l5

Filozofia kultury ćw. dr hab. T. Olchanowski co 2 tyg. od 14.10 GRUPA 1 s. B5

Filozofia kultury ćw. dr hab. T. Olchanowski co 2 tyg. od 21.10 GRUPA 2 s. B5

15.30-17.00

Seminarium magisterskie prof. K. Arcimowicz B6

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Początki międzykulturowości Europy konw. ks dr hab. A. Proniewski s. B4

Czwartek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Historia filmu polskiego wyk spec. F-M prof. E. Citko s. B9 co 2 tyg od 01.10

Media mobilne i social media ćw. Spec. F-M dr W. Siwak s. B9 co 2 tyg od 08.10

12.00-13.30

Przegląd teorii filmowych wyk. Spec. F-M prof. K. Citko s. B9 co 2 tyg od 01.10

Historia filmu polskiego ćw spec. F-M dr T. Adamski s. B9 co 2 tyg od 8.10

13.45-15.15

Seminarium magisterskie I prof. K. Citko s. B6

15.30-17.00

Filozofia kultury wyk. dr hab. S. Raube co 2 tyg. od 01.10 s. B5

Sztuki wizualne i performatywne ćw. mgr E. Urwanowicz-Rojecka spec. Kom. w Mediach Cyfr. co 2 tyg. od 8.10 s. B9  - pierwsze zajęcia odbędą się w Galerii Arsenał ul. Elektryczna 13

17.10-18.40

 

Piątek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Konwersatorium do wyboru – Współczesne trendy w muzyce konw. prof. E. Kulikowski s C1.6 (Wydział NoE)

12.00-13.30

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk s. A111 GRUPA 1 od 02.10 co 2 tygodnie

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk s. A111 GRUPA 2 od 9.10 co 2 tygodnie

13.45-15.15

Marketing internetowy wyk. dr M. Kruk spec. Kom. w Mediach Cyfr. co tydzień do 20.11 s. B5

       

 

LEKTORAT JĘZYKA ROSYJSKIEGO 2020/21 (poziom B2+)

 

Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia z kierunków Kulturoznawstwo, Ekonomia, Administracja, Kryminologia, Bezpieczeństwo i Prawo

 

Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się we wtorki w godz. 18.30-20.00.

Zajęcia będą odbywać się w trybie online przez platformę Blackboard w czasie rzeczywistym.

Podaję link, który będzie aktywny od 18.15 6.10.2020 r.:

https://eu.bbcollab.com/guest/c889fbaaf0fa4e3491133668f3c645ee

 LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2020/2021

Spotkanie org. dotyczące lektoratu języka niemieckiego I roku II stopnia na kierunku kulturoznawstwo odbędzie się w środę, 14.10 o godzinie 19:00.

II rok II stopnia

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2020/2021 ma do zrealizowania jeden przedmiot do wyboru semestrze zimowym spośród dwóch proponowanych:

Studenci zapisują się przez system USOS.

W semestrze zimowym jeden przedmiot do wyboru spośród dwóch proponowanych:

 1. Dr K. Stawecka Muzea współczesne - aktywne nie pasywne
 2. Mgr M. Rogala Wiedza o fotografii

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie

Poniedziałek

8.30-10.00

Antropologia kultury ćw. dr hab. T. Olchanowski s. B9 GRUPA 1

Antropologia codzienności ćw. dr E. Kępa s. B4 GRUPA 2

10.15-11.45

Antropologia kultury ćw. dr hab. T. Olchanowski s. B4 GRUPA 2

Antropologia codzienności ćw. dr E. Kępa s. B9GRUPA 1

12.00-13.30

Interpretacja tekstów kultury ćw. dr M. Popławska s. B9 GRUPA 1 zajęcia rozpoczną się od 02.11

15.30-17.00

 Seminarium magisterkie II prof. A. Kisielewska p. B8 (spadkowicze)

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboruMuzea współczesne - aktywne nie pasywne

dr K. Stawecka s. 208 Rektorat

Konwersatorium do wyboru Wiedza o fotografii konw. mgr M. Rogala s. B12

Wtorek

8.30-10.00

Antropologiczne problemy w literaturze ćw. prof. A. Kieżuń s. B9 GRUPA 1

10.15-11.45

Antropologiczne problemy w literaturze ćw. prof. A. Kieżuń s. B9 GRUPA 2

12.00-13.30

Seminarium magisterskie prof. A. Kisielewska s. B8 (spadkowicze)

15.30-17.00

Interpretacja tekstów kultury ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska s. B5 GRUPA 2

Turystyka kulturowa na Podlasiu wyk. 06.10/ ćw. 13.10 spec. KP dr B. Olech s. B12

17.10-18.40

Seminarium magisterskie II dr . M. Kostaszuk-Romanowska s. B9

Seminarium magisterskie II dr B. Olech (za prof. I. Matus) s. B 12

Środa

15.30-17.00

Seminarium magisterskie II

dr hab. T. Olchanowski s. B12

Seminarium magisterskie II (spadkowicze)

ks. dr hab. A. Proniewski s. 208 Rektorat

Czwartek

12.00-13.30 Zachowania komunikacyjne w nowych mediach dr W.Siwak spec. KwMC s. B12  

13.45-15.15

Film i fotografia w mediach cyfrowych konw. spec. KwMC mgr K. Więch s. B9

Kulturowe związki trans graniczne ćw. od 01.10 co 2 tyg. spec. KP dr T. Adamski s. B12

15.30-17.00

Antropologia kultury w. prof. A. Kisielewski co 2 tyg. od 08.10 s. B5

Region w mediach ćw. spec. KP co 2 tyg. od 01.10 mgr K. Więch s. B9

17.10-18.40

 


 


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie