Rozkłady zajęć

semestr zimowy 2021/2022

Aktualizacja 21.09.2021

I rok I stopnia

I rok I stopnia 2021/2022 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru - konwersatoria: student w roku akademickim 2021/2022 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Studenci zapisują się przez system USOS. Informacja o zapisach będzie podana na stronie kulturoznawstwa.

Do wyboru jeden spośród dwóch proponowanych:

 1. Ks. Dr M. Kowalczuk – Bogowie i ludzie na Starożytnym Bliskim Wschodzie
 2. Dylematy wielokulturowości w Europie

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie. Proszę śledzić wszelkie zmiany!

Poniedziałek

8.30-10.00

Kultura Podlasia ćw. Mgr M. Rogala GRUPA 2 s. B5

10.15-11.45

Wstęp do filozofii wyk. dr K. Lipiński co 2 tyg. od 04.10 s. B4

12.00-13.30

Wybrane zagadnienia z historii filozofii konw. dr K. Lipiński GRUPA 1 s. B4

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ćw. Mgr M. Rogala  GRUPA 2 s. B 12

13.45-15.15

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa ćw. Mgr M. Rogala  GRUPA 1 s. B 12

Wybrane zagadnienia z historii filozofii konw. dr K. Lipiński GRUPA 2 s. B4

Wtorek

8.00-9.30

WYCHOWANIE FIZYCZNE – hala sportowa przy ul. Świerkowej 20A gr. 1 mgr Stefanowicz , gr. 2 mgr Mońko

10.15-11.45

Teatr i widowiska ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska GRUPA 1 s. B5 OD od 05.10 do 23.11 DO GODZINY 11.00

Teatr i widowiska ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska GRUPA 2 s. B5 OD 23.11 OD GODZ. 11.00 DO KOŃCA SEMSTRU

12.00-13.30

Semiotyka kultury ćw. dr K. Wierel 

GRUPA 1 od 05.10 do 23.11 do 12.45 GRUPA NR 2 OD 23.11 OD GODZ. 12.45 DO KOŃCA SEMESTRU sala B5

Teatr i widowiska ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska GRUPA NR 2 OD 05.10 DO 23.11 DO GODZINY 12.45

GRUPA 1  OD 23.11 OD GODZ. 12.45 DO KOŃCA SEMSTRU sala B9

13.45-15.15

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa w. prof. A. Kisielewski co 2 tyg. od 05.10 s. B4

Środa

8.30-10.00

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska GRUPA 1 s. B12

Mitologie europejskie ćw. dr K. Wierel GRUPA 2 s. B5

10.15-11.45

Mitologie europejskie ćw. dr K. Wierel GRUPA 1 s. B5

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska GRUPA 2 s. B12

12.00-13.30

 

13.45-15.15

Kultura krajów sąsiednich ćw. GRUPA 1 s. B12 dr hab. Anna Cieślewska

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboru - Dylematy wielokulturowości w Europie s. B12, dr hab. Anna Cieślewska

Czwartek

8.30-10.00

Kultura krajów sąsiednich ćw. Dr K. Szamryk GRUPA 2

10.15-11.45

   

12.00-13.30

   

13.45-15.15

Kultura Podlasia ćw. Dr E. Kępa s. B5 GRUPA 1

 

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboru - Bogowie i ludzie na Starożytnym Bliskim Wschodzie Ks. dr M. Kowalczuk s. B5

Piątek

8.30-10.00

 

Socjologia kultury ćw. Prof. K. Arcimowicz GRUPA 2 s. B5

10.15-11.45

Socjologia kultury ćw. Prof. K. Arcimowicz GRUPA 1 s. B5

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk co 2 tyg. od 1.10 s. A111 GRUPA 3

12.00-13.30

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk od 1.10 s. A111 GRUPA 1

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk co 2 tyg. od 8.10 s. A111 GRUPA 2

Sala A 111 znajduję się w budynku Wydziału Nauk o Edukacji.

Lektorat j. rosyjskiego

 

II rok I stopnia

II rok I stopnia 2021/2022 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2021/2022 ma do zrealizowania cztery przedmioty do wyboru - dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Studenci zapisują się przez system USOS. Informacja o zapisach będzie podana na stronie kulturoznawstwa.

Do wyboru dwa spośród czterech proponowanych:

 1. Dziedzictwo kultury prawosławnej na Podlasiu – mgr G. Makal
 2. Wiedza i magia ludowa - dr K. Radłowska
 3. W kręgu kultury i tradycji żydowskiej- dr B. Olech
 4. Wybrane zagadnienia z historii muzyki – prof. E. Kulikowski

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie. Proszę śledzić wszelkie zmiany!

Poniedziałek

8.30-10.00

Psychologia w badaniach marketingowych wyk. spec. RiPR prof. M. Niesiobędzka od. 04.10 co 2 tyg. s. B4

Muzyka w reklamie wyk. dr Siwak spec. RiPR co 2 tyg. od 11.10 s. B9

10.15-11.45

Zachowania komunikacyjne lab. mgr M. Rogala spec. MiK GRUPA 2 s. B12

Praktyczna stylistyka języka polskiego ćw. dr A. Strawińska spec. RiPR od 04.10 co 2 tyg s. B9

12.00-13.30

Warsztaty dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, filmowe) lab. GRUPA 2 spec. MiK dr W. Siwak s. B9

13.45-15.15

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska GRUPA 1 s. B5

15.30-17.00

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska GRUPA 2 s. B5

17.10-18.40

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska  GRUPA 3 s. B5

Wtorek

8.30-10.00

Komunikacja kulturowa ćw. Dr K. Lipiński  GRUPA 2 s. B 5

10.15-11.45

 

12.00-13.30

 

13.45-15.15

Teoria kultury ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska  GRUPA 2 s. B5

 

15.30-17.00

Warsztaty dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe, filmowe) lab. GRUPA 1 spec. MiK mgr J. Sołomacha s. B4

Teoria i historia public relations wyk. prof. A. Kisielewski spec. RiPR s. B5

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru – Dziedzictwo kultury prawosławnej na Podlasiu konw. mgr G. Makal s. B4

Środa

8.30-10.00

Komunikacja kulturowa wyk. prof. A. Kisielewska co 2 tyg. od 20.10 s C 0.2

Telewizja w kulturze w. prof. A. Kisielewska spec. MiK co 2 tyg. od 13.10 s. C 0.2

10.15-11.45

Teoria kultury ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska  GRUPA 1 s. C 0.2

12.00-13.30

Teoria kultury w. dr M. Kostaszuk-Romanowska co 2 tyg. od 20.10 s. C 0.2

13.45-15.15

Zachowania komunikacyjne lab. mgr M. Rogala spec. MiK GRUPA 1 s. C 0.2

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboru – Wiedza i magia ludowa konw. dr K. Radłowska s. B9

Konwersatorium do wyboru - Wybrane zagadnienia z historii muzyki – prof. E. Kulikowski s. C 0.2

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru – W kręgu kultury i tradycji żydowskiej konw. dr B. Olech s C 0.2

Czwartek

8.30-10.00

Metodologia badań kulturoznawczych wyk. dr E. Kępa co 2 tyg. od 7.10 s C 0.2

Analiza przekazów audiowizualnych konw. dr T. Adamski spec. MiK  co 2 tyg. od 14.10 s. C 0.2

10.15-11.45

Metodologia badań kulturoznawczych ćw.  dr E. Kępa GRUPA 1 co 2 tyg. od 7.10 s. C 0.2

Film w kulturze ćw. dr Adamski GRUPA 2 s. B5

 

12.00-13.30

Film w kulturze ćw. dr Adamski  GRUPA 1 s. C 0.2

 

Metodologia badań kulturoznawczych ćw.  dr E. Kępa GRUPA 2 co 2 tyg. od 7.10 s. B5

13.45-15.15

Komunikacja kulturowa ćw. mgr K. Więch  GRUPA 1 s. C 0.2

15.30-17.00

Podstawy komunikacji międzykulturowej w. prof. D. Misiejuk od 07.10 do 24.11 s C 0.2 

 

Piątek

8.30-10.00

9.00-16.00 Telewizja w kulturze ćw.  M. Kapturek-Bozik spec. MiK, 08.10, 22.10 s. C 0.2

10.15-11.45

12.00-13.30

13.45-15.15

15.30-17.00

Socjologia w badaniach marketingowych wyk. spec. RiPR s. B5 dr Ł. Kiszkiel od 01.10 do 23.11

 

  Do planu zostaną dopisane jeszcze zajęcia:

Język niemiecki

 

III rok I stopnia

 

III rok I stopnia 2020/2021 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2021/2022 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Do wyboru dwa spośród trzech proponowanych:

 1. Mgr S. Derehajło – Instytucje kultury na Podlasiu: zarządzanie i pozyskiwanie funduszy
 2. Dr K. Lipiński – Sztuka powojenna i współczesna Ameryka Łacińska
 3. Ks. dr W. Misijuk – Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności

Studenci zapisują się przez system USOS. Informacja o zapisach będzie podana na stronie kulturoznawstwa.

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie. Proszę śledzić wszelkie zmiany!

 

Poniedziałek

8.30-10.00

Praktyczna stylistyka ćw. dr A. Strawińska spec. MiK co 2 tyg. od 04.10 s. B12

Retoryka i erystyka dr A. Strawińska spec. RiPR co 2 tyg od 12.10 s. B12

10.15-11.45

 

12.00-13.30

 

13.45-15.15

 

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboru - Sztuka powojenna i współczesna Ameryka Łacińska dr K. Lipiński s. B4

17.10-18.40

Sztuka nowych mediów w. dr hab. K. Chmielecki spec. MiK co 2 tyg. od 04.10 s. B9

Wtorek

8.30-10.00

 Seminarium licencjackie dr K. Wierel s. B6

10.15-11.45

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie, wykład dr E. Kępa co 2 tyg. od 05.10 do 30.11 s. B4

12.00-13.30

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie, ćw. GRUPA 1. dr E. Kępa co 2 tyg. od 05.10 s. B4

13.45-15.15

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie, ćw. GRUPA 2 dr E. Kępa co 2 tyg. od 05.10 s. B12

Środa

10.15-11.45

 

12.00-13.30

Diagnostyka potrzeb kulturalnych ćw. Mgr J. Mytnik-Daniluk co 2 tyg. GRUPA 2 od 06.10 s. B12

13.45-15.15

Seminarium licencjackie ks. Dr M. Ławreszuk s. B6

15.30-17.00

Seminarium licencjackie dr B. Olech s. B9

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Instytucje kultury na Podlasiu: zarządzanie i pozyskiwanie funduszy, mgr S. Derehajło s. B9

Czwartek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Teoria kultury współczesnej ćw. GRUPA 2, dr hab. T. Olchanowski, s. B12

12.00-13.30

Teoria kultury współczesnej ćw. GRUPA 1 dr hab. T. Olchanowski s. B12

13.45-15.15

Muzyka w kulturze, ćw. GRUPA 1, mgr J. Mytnik-Daniluk s. B12

Metody analizy i interpretacji dzieła: filmowego, plastycznego, teatralnego, literackiego GRUPA 2 dr T. Adamski s. B9

15.30-17.00

Muzyka w kulturze, ćw. GRUPA 2, mgr J. Mytnik-Daniluk s. B12

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności Ks. dr W. Misijuk s. B9

Piątek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Diagnostyka potrzeb kulturalnych ćw. Mgr J. Mytnik-Daniluk co 2 tyg. GRUPA 1 od 08.10 s. A111

Formy animacji kultury ćw. GRUPA 2 dr T. Adamski s. B4

12.00-13.30

Formy animacji kultury ćw. GRUPA 1 dr T. Adamski s. B5

13.45-15.15

Metody analizy i interpretacji dzieła: filmowego, plastycznego, teatralnego, literackiego, konw. GRUPA 1 prof. K. Citko s. B9 od 01.10 co 2 tyg.

15.30-17.00

 Metody analizy i interpretacji dzieła: filmowego, plastycznego, teatralnego, literackiego, konw. GRUPA 1 prof. K. Citko s. B9 od 01.10 co 2 tyg.

Do planu zostaną dodane następujace zajęcia:

Prawo prasowe i autorskie, spec. RiPR – dr M. Rutkowska-Sowa


I rok II stopnia

I rok II stopnia 2021/2022 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2021/2022 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Studenci zapisują się przez system USOS. Informacja o zapisach będzie podana na stronie kulturoznawstwa.

W semestrze zimowym dwa przedmioty do wyboru spośród trzech proponowanych:

 1. Ks dr hab. A. Proniewski – Początki międzykulturowości Europy
 2. prof. A. Kieżuń - Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach
 3. prof. S. Raube - Filozofia współczesna i kultura

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie. Proszę śledzić wszelkie zmiany!

Wtorek

8.30-10.00

Media mobilne i social media ćw. Spec. F-M dr hab. K. Chmielecki s. B9 co 2 tyg od 05.10

Sztuki wizualne i performatywne ćw. Dr hab. K. Chmielecki spec. Kom. w Mediach Cyfr. co 2 tyg. od 12.10 s. B9 

10.15-11.45

Filozofia kultury ćw. dr K. Lipiński co 2 tyg. od 05.10 GRUPA 1 s. B12

Filozofia kultury ćw. dr K. Lipiński co 2 tyg. od 12.10 GRUPA 2 s. B12

12.00-13.30

Filozofia kultury wyk. dr K. Lipiński  co 2 tyg. od 12.10 s. B4

Środa

8.30-10.00

Seminarium magisterskie I dr M. Kostaszuk-Romanowska s. B6

10.15-11.45

Komunikacja społeczna wyk. od 06.10/ćw od 13.10 spec. Kom. w Mediach Cyfr. s. B9, dr hab. Anna Cieślewska

12.00-13.30

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska GRUPA 1 s.B9

13.45-15.l5

Lektorat języka angielskiego mgr J. Żylińska GRUPA 2 s.B9

15.30-17.00

Konwersatorium do wyboru - Początki międzykulturowości Europy konw. ks dr hab. A. Proniewski s. B5

17.10-18.40

Seminarium magisterskie ks prof. A. Proniewski B5

Czwartek

8.30-10.00

Metody badań kulturoznawczych wyk. dr E. Kępa. Co 2 tyg od. 14.10 B5

10.15-11.45

Metody badań kulturoznawczych ćw. dr E. Kępa co 2 tyg. od 14.10 s. C 0.2 GRUPA 1

 

12.00-13.30

 

Metody badań kulturoznawczych ćw. dr E. Kępa co 2 tyg. od 14.10 s. B5 GRUPA 2

15.30-17.00

Seminarium magisterskie I dr hab. T. Olchanowski s. B6

17.10-18.40

Konwersatorium do wyboru - Filozofia współczesna i kultura, dr hab. S. Raube, prof. UwB, s. B5

Piątek

8.30-10.00

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk s. A111 GRUPA 1 od 01.10 co 2 tygodnie

Technologia informacyjna lab. mgr J. Mytnik-Daniluk s. A111 GRUPA 2 od 8.10 co 2 tygodnie

Historia filmu polskiego ćw spec. F-M dr T. Adamski s. B9 co 2 tyg od 1.10

10.15-11.45

Historia filmu polskiego wyk spec. F-M prof. E. Citko s. B9 co 2 tyg od 01.10

Przegląd teorii filmowych wyk. Spec. F-M prof. K. Citko s. B9 co 2 tyg od 8.10

12.00-13.30

Konwersatorium do wyboru - Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach konw. prof. A. Kieżuń s. B12

 

Do planu zostaną dodane następujące zajęcia:

Lektorat języka rosyjskiego

Lektorat języka niemieckiego

Marketing internetowy wyk. dr M. Kruk spec. Kom. w Mediach Cyfr. co 2 tyg.

 

II rok II stopnia

II rok II stopnia 2021/2022 semestr zimowy

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2021/2022 ma do zrealizowania jeden przedmiot do wyboru semestrze zimowym spośród dwóch proponowanych:

 1. Dr Kamil Lipiński – Sztuka po przełomie cyfrowym
 2. Mgr Karol Więch – Postawa moralna wobec wojny w wybranych polskich i zagranicznych produkcjach filmowych

Studenci zapisują się przez system USOS. Informacja o zapisach będzie podana na stronie kulturoznawstwa.

UWAGA!!!! Plan może ulec zmianie. Proszę śledzić wszelkie zmiany!

 

Poniedziałek

8.30-10.00

Dźwięk i muzyka w filmie, dr. W. Siwak, wyk. spec. F-M, s. B 9 co 2 tyg. od 04.10

10.15-11.45

 

Teoria sztuki ćw. Prof. J. Sztachelska ćw. Gr 2 sala B5

12.00-13.30

Teoria sztuki ćw. Prof. J. Sztachelska ćw. Gr 1 sala B5

 

13.45-15.15

Zachowania komunikacyjne w nowych mediach - dr hab. K. Chmielecki, lab. spec. KwMC s. B9

15.30-17.00

Film i fotografia w mediach cyfrowych - dr hab. K. Chmielecki, konw.  spec. KwMC s. B9

17.10 – 18.40

Konwersatorium do wyboru - Sztuka po przełomie cyfrowym, dr Kamil Lipiński s. B4 (20 godzin od 04.10 do 10.12)

Wtorek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Seminarium magisterskie II, dr hab. K. Chmielecki (spadkowicze) s. B6

12.00-13.30

Seminarium magisterskie II, prof. A. Kisielewska s. B6

13.45-15.15

Teoria sztuki ćw. Prof. A. Kisielewski, wykład sala B4, co 2 tyg od 12.10

15.30-17.00

Antropologia codzienności ćw. dr E. Kępa s. B9 GRUPA 1

Interpretacja tekstów kultury ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska s. B12 GRUPA 2

17.10-18.40

Interpretacja tekstów kultury ćw. dr M. Kostaszuk-Romanowska s. B12 GRUPA 1

Antropologia codzienności ćw. dr E. Kępa s. B9 GRUPA 2

Środa

   

Czwartek

8.30-10.00

Konwersatorium do wyboru - Postawa moralna wobec wojny w wybranych polskich i zagranicznych produkcjach filmowych, mgr K. Więch, s. B9 14.10, 28.10, 28.11

10.15-11.45

Konwersatorium do wyboru - Postawa moralna wobec wojny w wybranych polskich i zagranicznych produkcjach filmowych, mgr K. Więch, s. B9 co 2 tyg. od 14.10

13.45-15.15

Teoria telewizji, spec. F-M, prof. K. Arcimowicz, na zmianę wykład/ćwiczenia , s. B9

15.30-17.00

Seminarium magisterskie II, prof. K. Arcimowicz s. B6

17.10-18.40

Zagadnienia filmu współczesnego, dr T. Adamski, spec. F-M, s. B9 co 2 tyg. od 07.10

Piątek

10.15-11.45

Antropologiczne problemy w literaturze ćw. prof. A. Kieżuń s. B12 GRUPA 1 co 2 tyg. od 01.10

Antropologiczne problemy w literaturze ćw. prof. A. Kieżuń s. B12 GRUPA 2 co 2 tyg. od 08.10

12.00-13.30

Seminarium magisterskie II, prof. K. Citko s. B9


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie