Rozkłady zajęć

semestr zimowy 2020/2021

Aktualizacja 15.03.2021

I rok I stopnia

I rok I stopnia 2020/2021 semestr letni

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2020/2021 ma do zrealizowania trzy przedmioty
do wyboru  - jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

Przedmioty (konwersatoria) do wyboru:

 1. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dla początkujących – Great Britain and United States for Beginners – dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich
 1. Tatarzy polscy. Historia, religia i kultura – dr Katarzyna Radłowska
 2. Sztuki performatywne Indonezji – dr Marzanna Popławska
 3. Współczesne media audialne – dr Wojciech Siwak

Zapisy na przedmiot do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach
24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

Poniedziałek

8.30-10.00

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala 07.06, 14.06, 21.06 MS TEAMS

10.15-11.45

Problemy kultury popularnej, ćw., gr.1 19.04 dr M. Popławska

MS TEAMS

Problemy kultury popularnej, ćw., gr.3 08.03 dr M. Popławska

MS TEAMS

Historia kultury wykład, prof. I. Matus od 26.04

12.00-13.30

Problemy kultury popularnej, ćw., gr.2. 8.03 dr M. Popławska MS TEAMS

Historia kultury wykład, prof. I. Matus od 26.04

13.45-15.15

Historia sztuki , wykład, prof. A. Kisielewski Blackboard

15.30-17.00

Historia sztuki , ćw., gr.1, prof. A. Kisielewski, Blackboard

Historia kultury, ćw., gr.3, mgr M. Rogala 07.06, 14.06,21.06
MS TEAMS

17.10-18.40

 Podstawy marketingu, wykład, spec. RiPR, prof. U. Gołaszewska-Kaczan Blackboard 08.03, 15.03, 22.03, 29.03

18.50-20.20

 

Wtorek

8.30-10.00

Wychowanie fizyczne, mgr K. Sahakyan, mgr M. Milczunas

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala, 22.06 MS TEAMS

10.15-11.45

Historia kultury, ćw., gr.2 dr K. Lipiński

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala, 01.06., 08.06, 15.06, 22.06 MS TEAMS

12.00-13.30

Komunikowanie wizualne w reklamie i public relations, spec. RiPR, co 2 tyg. od 02.03, prof. A. Kisielewski Blackboard

Historia kultury, ćw., gr.3, mgr M. Rogala 01.06, 15.06 MS TEAMS

13.45-15.15

Życie kulturalne, ćw. gr. 1, dr B. Olech MS TEAMS

Historia sztuki , ćw., gr.2, prof. A. Kisielewski

Blackboard

Historia kultury, ćw., gr.3, mgr M. Rogala 01.06., 08.06, 15.06, 22.06 MS TEAMS

15.30-17.00

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala 01.06., 08.06, 15.06 MS TEAMS

Życie kulturalne, ćw. gr. 2, dr B. Olech MS TEAMS

Historia sztuki , ćw., gr.3, prof. A. Kisielewski Blackboard

17.10-18.40

Życie kulturalne, ćw. gr. 3, dr B. Olech MS TEAMS

Środa

8.30-10.00

Język obcy–angielski, lektorat, gr. 1, mgr J. Żylińska MS TEAMS

Historia kultury, ćw., gr.3, mgr M. Rogala 09.06,16.06 MS TEAMS

10.15-11.45

Język obcy–angielski, lektorat, gr. 2, mgr J. Żylińska,  MS TEAMS

Problemy kultury popularnej, ćw., gr.3 od 03.03 do 21.04 oprócz 10.03 dr M. Popławska MS TEAMS

Problemy kultury popularnej, ćw., gr.1 od 28.04 dr M. Popławska MS TEAMS

Historia kultury, ćw., gr. 3, mgr M. Rogala 09.06,16.06

MS TEAMS

12.00-13.30

Język obcy–angielski, lektorat, gr. 3, mgr J. Żylińska,  MS TEAMS

Problemy kultury popularnej, ćw., gr.2 od 03.03 do 21.04. oprócz 10.03 dr M. Popławska MS TEAMS

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala 09.06,16.06 MS TEAMS

13.45-15.15

Język w mediach, spec. MiK, ćw., dr A. Strawińska od 03.03 co 2 tyg Blackboard

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala 16.06 MS TEAMS

15.30-17.00

Teoria i historia reklamy, wykład, spec. RiPR, prof. A. Kisielewski Blackboard

16.30-18.00

Język obcy – rosyjski, dr G. Kvantaliani, grupa międzywydziałowa Blackboard

17.10-18.40

Podstawy marketingu, wykład, spec. RiPR, prof. U. Gołaszewska-Kaczan Blackboard do 12.05.2021 r włącznie

18.30-20.00 Lektorat języka niemieckigo, dr B. Poskrobko Blackboard

Czwartek

8.30-10.00

Konwersatorium do wyboru: Tatarzy polscy. Historia, religia i kultura, dr Katarzyna Radłowska Blackboard

10.15-11.45

Podstawy antropologii mediów, ćw./wyk., spec. MiK, prof. K. Arcimowicz Blackboard

12.00-13.30

Konwersatorium do wyboru: Sztuki performatywne Indonezji, dr M. Popławska MS TEAMS

13.45-15.15

Historia kultury, ćw., gr.1, mgr M. Rogala 10.06, 17,06 MS TEAMS

15.30-17.00

Historia kultury, ćw., gr.3, mgr M. Rogala 10.06, 17,06 MS TEAMS

   

Piątek

8.30-10.00

Konwersatorium do wyboru: Współczesne media audialne, dr W. Siwak MS TEAMS

10.15-11.45

Laboratorium kultury cyfrowej, lab., spec. MiK, gr.1, dr W. Siwak MS TEAMS

12.00-13.30

Laboratorium kultury cyfrowej, lab., spec. MiK, gr.2, dr W. Siwak MS TEAMS

Antropologia kultury w badaniach marketingowych, wyk., spec. RiPR, co 2 tyg. od 05.03., prof. K. Arcimowicz, Blackboard

13.45-15.15

 
15.30-17.00 Konwersatorium do wyboru: Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dla początkujących – Great Britain and United States for Beginners, dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich Blackboard
 18.30-20.00 Język rosyjki, mgr A. Kulik  Blackboard              

Do zrealizowania :

Język obcy-niemiecki, lektorat, mgr B. Poskrobko  (grupa międzywydziałowa) Blackboard

 

 

II rok I stopnia

II rok I stopnia 2020/2021 semestr letni

Zapisy na przedmiot do wyboru oraz warsztaty odbędą się w systemie USOS w dniach
24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

Przedmioty (konwersatoria) do wyboru:

 1. Wybrane zagadnienia z historii muzyki – prof. E. Kulikowski
 2. Event studies – dr M. Białous
 3. Film Workshop – dr T. Adamski

WARSZTATY DO WYBORU:

 1. Warsztaty filmowe - dr Tomasz Adamski
 2. Warsztaty fotograficzne – mgr Kamil Śleszyński

 

Poniedziałek

8.30-10.00

Język obcy–angielski, lektorat, gr. 1, mgr J. Żylińska MS TEAMS

10.15-11.45

Język obcy–angielski, lektorat, gr. 2, mgr J. Żylińska MS TEAMS

13.45-15.15

 

16.00-17.30

Warsztaty fotograficzne, gr 2. lab, mgr K. Śleszyński - 01.03 - 2 h zajęcia on-line MS Teams,

od 08.03 do 17.05 - 3 h od 16.00-18.15 - zajęcia stacjonarne sala B4

24.05 - 1 h - 16.00-16.15- zajęcia stacjonarne sala B4 

Wtorek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Ochrona własności intelektualnej, ćw gr 2 dr K. Zimnoch (2.03, 9.03, 16.03) Blackboard

12.00-13.30

Ochrona własności intelektualnej, ćw gr 1 dr K. Zimnoch (2.03, 9.03, 16.03) Blackboard

13.45-15.15

Kultura audiowizualna, wykład, prof. Kisielewska Blackboard

15.30-17.00

Komunikacja medialna, ćw. co tydzień od 02.03. do 21.04 (15.30-17.00), 27.04 (15.30-16.15), spec. MiK, mgr K. Więch MS TEAMS

Środa

8.30-10.00

Komunikacja międzykulturowa, spec. MiK, wyk. co 2 tyg. od 03.03., prof. M. Sobecki MS TEAMS

10.15-11.45

Słowo w kulturze, ćw. gr. 2, dr K. Wierel MS TEAMS

12.00-13.30

Konwersatorium do wyboru: Wybrane zagadnienia z historii muzyki, prof. E. Kulikowski MS TEAMS

13.45-15.15

Słowo w kulturze, ćw. gr. 1, dr K. Wierel MS TEAMS

Kulturowe konteksty historii literatury, ćw. gr. 2, dr B. Olech MS TEAMS

15.30-17.00

Kulturowe konteksty historii literatury, ćw. gr. 1, dr B. Olech MS TEAMS

Czwartek

8.30-10.00

Konwersatorium do wyboru: Event studies, dr M. Białous Blackboard

10.15-11.45

Seminarium warsztatowe – reklama, spec. RiPR dr. A. Kondej MS TEAMS

12.00-13.30

Kultura audiowizualna, ćw. gr. 2. , mgr K. Więch MS TEAMS

Reklama i public relations, spec. MiK, wykł./ćw., dr A. Kondej MS TEAMS

13.45-15.15

Kultura audiowizualna, ćw. gr. 1. , mgr K. Więch MS TEAMS

Seminarium warsztatowe – public relations, lab., spec. RiPR, dr A. Kondej MS TEAMS

Piątek

8.30-10.00

Komunikacja międzykulturowa, spec. MiK, ćw. co 2 tyg. co tydzień od 05.03. do 30.04, dr J. Sacharczuk ZOOM

10.15-11.45

Konwersatorium do wyboru: Film Workshop, dr T. Adamski MS TEAMS

12.00-13.30

Warsztaty filmowe, gr 1. dr T. Adamski MS TEAMS

13.45-15.15

Komunikacja medialna, wykład, spec. MiK, co 2 tyg. od 05.03., dr W. Siwak MS TEAMS

Media w Polsce, wykład, spec. RiPR, prof. K. Arcimowicz Blackboard

 18.30-20.00 Język rosyjki, mgr A. Kulik Blackboard    

III rok I stopnia

 

Przedmioty do wyboru: Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Zapisy na przedmiot do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach
24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

Przedmioty (konwersatoria) do wyboru

 1. Język w zachowaniach społecznych, dr A. Strawińska
 2. Kultura życia codziennego w okresie przedrozbiorowym, ks. dr T. Kasabuła

Poniedziałek

13.45-15.15

Warsztaty etnograficzne (z II roku I stopnia) lab, prof. I Matus  26.04

 

Wtorek

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Język a kultura, wykład, prof. I. Szczepankowska Blackboard

 

 

 

 

15.30-17.10

 

Środa

10.15-11.45

Konwersatorium do wyboru: Język w zachowaniach społecznych, dr A. Strawińska Blackboard

12.00-13.30

Konwersatorium do wyboru: Kultura życia codziennego w okresie przedrozbiorowym, ks. dr T. Kasabuła Blackboard

13.45-15.15

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury, ćw. gr 1., dr K. Stawecka Blackboard

15.30-17.00

Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury, ćw. gr 2., dr K. Stawecka Blackboard

Czwartek

12.00-13.30

Seminarium lic., dr E. Kępa MS TEAMS

Seminarium lic,. dr W. Siwak MS TEAMS

Piątek

8.30-10.00

Seminarium lic., dr T. Adamski MS TEAMS


I rok II stopnia

Przedmioty do wyboru: student w roku akademickim 2020/2021 ma do zrealizowania trzy przedmioty do wyboru  - dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

Do wyboru:

 1. Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States? – dr A. Dzięcioł-Pędich
 2. Kultura indywidualizmu: życie społeczne a nowy duch kapitalizmu – dr J. Barszczewski

Zapisy na przedmioty do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach
24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

Wtorek

8.30-10.00

Antropologia kultury, ćw. gr 2. dr K. Lipiński

10.15-11.45

Objazd naukowy, cały rok, 16.03, 20.04, 27.04, 4.05, 11.05, 18.05, 25.05, 1.06, mgr Joanna Mytnik-   MS TEAMS

12.00-13.30

Antropologia kultury, wyk. co 2 tyg. od 09.03, prof. A. Kisielewski Blackboard

13.45-15.15

Antropologia mediów, ćw., gr.2, mgr K. Więch MS TEAMS

Ochrona własności intelektualnej, ćw gr 1 dr K. Zimnoch (2.03, 9.03, 16.03) Blackboard

15.30-17.00

Antropologia mediów, ćw., gr.1, do 27.04, prof. A. Kisielewska, MS TEAMS

od 27.04 od godziny 16.15 do 22.06 mgr K. Więch  MS TEAMS

Ochrona własności intelektualnej, ćw gr 2 dr K. Zimnoch (2.03, 9.03, 16.03) Blackboard

Środa

8.30-10.00

 

10.15-11.45

Historia filmu powszechnego, wykład, spec. F-M, prof. K. Citko MS TEAMS

Reklama w mediach cyfrowych, co tydzień od 03.03 do 21.04,spec. KwMC, mgr A. Karaś MS TEAMS

12.00-13.30

Historia filmu powszechnego, ćw., spec. F-M, prof. K. Citko MS TEAMS

Public relations w mediach cyfrowych, co 2 tyg. od 10.03, spec. KwMC, mgr D. Sołowiej MS TEAMS

13.45-15.15

Seminarium mgr, prof. A. Kisielewska MS TEAMS

Seminarium mgr, prof. K. Citko MS TEAMS

15.30-17.00

 

Czwartek

8.30-10.00

 

Konwersatorium do wyboru: Kultura indywidualizmu: życie społeczne a nowy duch kapitalizmu,

dr J. Barszczewski Blackboard

10.15-11.45

Antropologia kultury, ćw. gr 1, prof. T.Olchanowski

Metody badań terenowych i rynku kultury, ćw. gr.2, dr M. Białous Blackboard do 29.04

12.00-13.30

Seminarium mgr, prof. K. Arcimowicz Blackboard

13.45-15.15

Metody badań terenowych i rynku kultury, ćw. gr.1, dr M. Białous Blackboard do 29.04

15.30-17.00

Filozofia nowych mediów, spec. KwMC, mgr K. Więch MS TEAMS

Piątek

8.30-10.00

Specjalistyczny warsztat językowy, ćw., gr.1, mgr J. Żylińska MS TEAMS

10.15-11.45

Specjalistyczny warsztat językowy, ćw., gr.2, mgr J. Żylińska MS TEAMS

12.00-13.30

Konwersatorium do wyboru: Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? - How much do we know about Great Britain and the United States?, dr A. Dzięcioł-Pędich Blackboard

II rok II stopnia

 

 

Poniedziałek

13.45-15.15 Seminarium mgr, od 10.05 prof. I Matus

15.30-17.00

Seminarium mgr, dr B. Olech do 19.04 MS TEAMS

od 26.04 prof. I Matus (zmiana godziny po 10.05)

Wtorek

16.00-17.30

Dziennikarstwo internetowe, lab. Spec. KwMC, mgr J. Sołomacha MS TEAMS

Środa

15.30-17.00

Seminarium mgr, prof. A. Kisielewska MS TEAMS

Seminarium mgr, ks. prof. A. Proniewski MS TEAMS

Seminarium mgr, dr M. Kostaszuk-Romanowska Blackboard

17.10-18.40

Życie kulturalne w regionie, ćw. spec. KP, dr B. Olech MS TEAMS

Czwartek

12.00-13.30

Seminarium mgr, prof. T. Olchanowski


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie