mgr Karol Więch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – specjalność komunikacja kulturowa. Pracownik Wydziału Filologicznego UwB od 2012 roku, gdzie prowadzi zajęcia z kultury audiowizualnej, analizy przekazów audiowizualnych, komunikacji kulturowej i medialnej, filozofii nowych mediów, zachowań komunikacyjnych w nowych mediach.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów komunikacji zapośredniczonej przez media cyfrowe, kultury popularnej, filozofii kultury. W swojej pracy badawczej podejmuje również problemy mediów niezależnych tworzonych w Polsce w latach 80-tych czy kulturowego wymiaru zjawika resentymentu.

Aktualnie sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Kulturoznawców "KulSTRUKtura". Jest również sekretarzem czasopisma "IDEA. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych" oraz sekretarzem Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Pełni funkcję członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach.

 

Wybrane publikacje:

Mentor-Prosument-Przyjaciel. Komunikacja instruktażowa w dobie nowych mediów, w: Europejskie Mosty. Kultura - Technika – Komunikacja, pod red. Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kliks, Beaty Wojewody, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2015.

Upcycling. Od współodczuwania do biznesu, w: Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej, pod red. Andrzeja Kisielewskiego, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2015.

Si(l)ni mężczyźni? Aktualność stereotypu kobiety jako ofiary przemocy stosowanej przez mężczyzn [w:] Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, pod red. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

Kynisnet – pęknięcia w sieci, czyli przestrzenie aktywowania postaw cynicznych przez użytkowników Internetu, [w:] Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. Alicji Kisielewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

Bling-bling w kulturze czarnego hip-hopu. Niewolnictwo czy wyzwolenie poprzez glamour? [w:] Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Anetty B. Strawińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

Na początku była kość, a kość chipem się stała. Język nowych mediów jako nowy logos [w:] Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod red. Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017.

Re-sentymenty wobec PRL-u. Niezależna twórczość filmowa Studia Video Kontakt w Paryżu (w druku)

Jest wielbicielem krótkich form audiowizualnych, w szczególnosci wideoklipów. Interesuje się szeroko poljętym projektowaniem.

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH