dr Barbara Olech

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DSCN0600

 

Zainteresowania badawcze: literatura i kultura Młodej Polski oraz  XX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości  kobiet), kresy w literaturze i kulturze polskiej, artyści polscy pochodzenia żydowskiego (zwłaszcza tworzący w Izraelu).

Jako członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od wielu lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji literatury i kultury polskiej na Białorusi i Łotwie (olimpiady literatury i języka polskiego, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, polskie dyktanda, konkursy recytatorskie, zagraniczne edycje narodowych czytań). Jest członkiem Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael i współorganizatorką wszystkich edycji białostockiego Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk” (od 2008 r.) oraz cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Żydzi wschodniej Polski” (do 2017 r.). W 2014 roku otrzymała prestiżowe odznaczenie „Chroniąc Pamięć”, które jest przyznawane przez Ambasadę Izraela w Polsce i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Polakom zaangażowanym w zachowanie dziedzictwa polskich Żydów oraz dialog polsko-żydowski.

Opracowała Utwory wybrane Marii Grossek-Koryckiej w serii „Biblioteka Poezji Młodej Polski” (Kraków 2005). Jest autorką książek  Harmonia. liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej (Białystok 2012), Zachor. Żydowskie losy odzyskane w słowie (Białystok 2017)  oraz wielu artykułów drukowanych w książkach zbiorowych w kraju i za granicą (Białoruś, Ukraina, Izrael).

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH