dr hab. Andrzej Kisielewski prof. UwB

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AAK11

Andrzej Kisielewski – dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, historyk sztuki, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzował się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, habilitował na Uniwersytecie Warszawskiem na Wydziale Historycznym. Zajmuje się historią sztuki XX i XXI wieku, teorią i antropologią sztuki, a także współczesną kulturą wizualną. Autor książek i artykułów poświęconych sztuce współczesnej, związkom sztuki z kulturą popularną i tzw. sztuką rdzenną, relacjom antropologii kulturowej i sztuki, a także wzornictwu przemysłowemu, reklamie i innym przejawom współczesnej komercyjnej kultury wizualnej. Uprawiał krytykę artystyczną i eseistykę poświęconą sztuce współczesnej - publikował w wydawnictwach i katalogach wystaw wydawanych m.in. przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, Galerię Arsenał w Białymstoku, Galerię Arsenał w Poznaniu, Galerię Białą w Lublinie, Malmö Konsthall w Malmö, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Springer & Winckler Galerie we Frankfurcie nad Menem, Tel Aviv Museum of Art i in.

Autor książek: Karny (1995), Sztuka i reklama. Relacje między sztuką i kulturą (1999), Prymitywizm w sztuce awangardy pierwszej połowy XX wieku. Mitologie i obrazy pierwotności (2011).

Redaktor prac zbiorowych: Artystów gry z kulturą (2009), Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014. Część I  (2015).

Współredaktor książek: Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu (wraz Wojciechem J. Bursztą, 2015), Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014. Część II  (wraz z Alicją Kisielewską, 2016), Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy (wraz z Alicją Kisielewską i Moniką Kostaszuk-Romanowską, 2017).

Publikował m.in. w pismach: „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, „Ikonotheka”, „Konteksty”, „Kresy”, „Kultura popularna”, „Kultura współczesna”, „Opcje”, „Rzeźba Polska”, „Przestrzeń społeczna/Social space”, „Więź”.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH