dr hab. Tomasz Olchanowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IMG 20160807 12020711

 

Tomasz Olchanowski – dr hab., pedagog i kulturoznawca, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku (Instytut Studiów Kulturowych, Zakład Antropologii Kultury). Zastępca redaktora naczelnego półrocznika „Albo albo. Problemy Psychologii i Kultury”. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z psychologią głębi i antropologią kultury (destrukcyjne i twórcze tendencje w ludzkiej psychice, źródła kultury i problematyka przemiany duchowej, relacje mistrz – uczeń, ewolucja psychiczna człowieka, interpretacja wytworów wyobraźni, procesy nieświadome w życiu jednostek i społeczeństw, refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi i społecznymi). W swej działalności naukowej i w życiu osobistym odnajduje również inspiracje w technikach pracy nad ciałem i świadomością, które powstały w tradycji niektórych szkół buddyjskich, neoplatonizmu, stoicyzmu, epikureizmu i mistyki chrześcijańskiej.

Autor książek: Jungowska interpretacja ojca w prozie Brunona Schulza (2001), Psychologia pychy (2003), Duchowość i narcyzm (2006), Wola i opętanie (2008, wydanie II poszerz. 2010), Pedagogika a paradygmat nieświadomości (2013), Kultura manii (2016), Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej (2019). Autor ponad 80 artykułów naukowych z omawianego zakresu. Opublikował również liczne utwory prozatorskie (opowiadania, proza poetycka), m. in. tomik prozy poetyckiej Księżyc zgrzyta zębami (1993).

Fan krautrocka lat 60-tych i 70-tych, współczesnej awangardy muzycznej i sztuki psychodelicznej. Pasjonat górskich i leśnych wędrówek.


Wykaz publikacji

Monografie:

- Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2019 (ss. 241). ISBN 978-83-7431-566-1

-   Kultura manii. Eneteia. Wydawnictwo Szkolenia. Warszawa 2016 (ss. 229).. ISBN 978-    83-61538-78-3

 • Pedagogika a paradygmat nieświadomości. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2013 (ss. 257).
 • Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość (wyd. II, poszerzone). Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2010 (ss. 420).
 • Wola i opętanie. Enancjodromia a rzeczywistość. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2008. (ss.369)
 • Duchowość i narcyzm. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2006. (ss.193).
 • Psychologia pychy. Drogi ku Jaźni. Eneteia. Wyd. Psychologii i Kultury. Warszawa 2003(ss. 207).
 • Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza. Trans Humana.

      Białystok 2001 (ss. 120).

     Autorstwo rozdziałów w monografiach zbiorowych:

- Jungowska diagnoza kultury współczesnej (ss. 224-240). W: (red. H. Machoń), „Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga”.  PWN. Warszawa 2017. (ISBN: 978-83-01-19567-0).

 

- Droga „pod prąd”. Odrodzenie wewnętrzne w kulturze manii. W: Red.Klaudia Węc, Andrzej Wierciński „Ryzyko jako warunek rozwoju.  Transformatywne aspekty hermeneutyki edukacji”/ Welcoming Risk As A Condition of Personal Growth and Development: Transformative Aspects of the Hermeneutics of Education”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016. ISBN:  978-83-8019-620-9

 

- Edukacja w pułapkach ekskluzywizmu i technopolu (ss. 430-442). W: „Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności” (red. A. Harbatski, E. Krysztofik-Gogol). Wydawnictwo Adam Marszałek. Poznań 2016. (ISBN 97883801952)

- Religia kapitalizmu: od niebios manii do piekła depresji (ss. 75-100). W: „Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu” (red. W. J. Burszta, A. Kisielewski). Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Poznań 2015. (ISBN 978-83-64864-25-4)

- Fenomen ludzkiego samooszustwa. Zło i pragnienie. W: „Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?” (red. A. Drabarek, Z. Król). Warszawa 2013. Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej (s. 175 – 191).

- Dzieciństwo w cyberspołeczeństwie abstrakcyjnych wartości. W: „Doświadczenia graniczne i transkulturowe” (red. Z. W. Dudek). Warszawa 2013; Eneteia (s. 95-114.

-  Spojrzenie na „Ziemię obiecaną” Reymonta przez pryzmat psychologii egzystencjalnej Rollo Maya. W: „Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm - Lacan” (red. E. Fiała, I. Piekarski). Lublin 2012; Wydawnictwo KUL (ss. 247-267).

Narcyzm i kosmoza. W: „Narcyzm. Jednostka – społeczeństwo – kultura” (red. Jacek    Sieradzan). Białystok 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku (s. 169 – 185).

Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu do  narcyzmu kultury Zachodniej. Część: Psychologia wobec narcyzmu W: „Narcyzm. Jednostka – społeczeństwo – kultura” (red. Jacek Sieradzan). Białystok 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku ( s. 8 – 28).

 • Fenomen charyzmy w świetle psychologii głębi. W: „Charyzma. Jej funkcja w życiu religijnym, politycznym i społecznym” (red. Jacek Sieradzan). Białystok 2008. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. (s. 185-199).
 • Psychologia Junga jako drogowskaz. W: Spotkania z Jungiem (red. K. Maurin, Z.W. Dudek). Eneteia. Warszawa 2007 (s.49-62).
 • Yukio Mishima. W: Literatura i psychoanaliza (red. Cz. Dziekanowski). Materiały The 17th International Conference In Psychology and Literature. Publikacja Zakładu Psychoanlizy i Myśli Humanistycznej. Białystok 2001 (s. 7-16).
 • Na drodze iluminacji. W: Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji (red. Czesław Dziekanowski). Eneteia. Warszawa 1999 (s. 189-201).

Milan Kundera i jego proza metafizycznej tęsknoty. W: Konflikty współczesnej kultury. Praca zbiorowa pod red. K. Budrowskiej i A. Kietlińskiej. Konsultacja naukowa

prof. dr hab. J. Brach-Czaina. Trans Humana. Białystok 1995. (s.125-140).

Ważniejsze artykuły:

 

 • Od indywiduacji do infantylizacji. Maniakalny system rodzinny. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Dorosłe dzieci, nr 1/2018. ISNN 1230-0802 (ss, 53-64).
 • Proces wychowania w perspektywach psychologii politeistycznej. W: Pedagogika, tom 27, nr 2. Częstochowa 2018 (ss. 15-33).
 • Świadomość ponowoczesna i archetyp zmiennokształtnego. W: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, nr 2/ 2017 (ukazał się w 2018 roku). ISNN 0860-4487 (s. 187-211).

- Greccy bogowie nocy i snu z perspektywy psychologii głębi. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Eros i Tanatos, nr 2/2017. ISNN 1230-0802 (ss, 53-63).

- Jung poza cywilizacją zachodnioeuropejską. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Dzieło Junga, nr 1/ 2017. ISNN 1230-0802 (ss. 107-122).

- Doświadczenie „otwarcia umysłu” w relacjach mistrz – uczeń. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Edukacja i terapia kreatywna, nr 2/2016. ISNN 1230-0802 (ss. 39- 51).

- Ponowoczesny wspaniały świat W: Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, nr XXVIII/2/2016. ISNN 0860-4487 (ss. 185-209).

- Człowiek nie – zniewolony. Od hellenistycznych wychowawców stoików do ponowoczesnej orgii pragnień. W: Parezja, nr 1/2016, s. 79 – 95). ISNN 2353-7914.

- Kultura w „jaskini” technopolu. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Technopol i humanizm, nr 1/2016. ISNN 1230-0802 (ss. 61- 77).

- Persona i Cień w epoce wiktoriańskiej i w ponowoczesności. Jungowska analiza zachodnioeuropejskiej hipokryzji. W: Transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji, nr 11/2016. ISSN 1896-5903 (ss. 126-148).

- Od pacjenta do klienta – konsumenta (i z powrotem). Pułapki autorytaryzmu i antyautorytaryzmu w psychoterapii. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Terapia i kultura, nr 1/2015 (ss. 75-96). (ISNN 1230-0802)

- Bunt Psyche. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Kultura uzależnień, nr 2/2015.  (ISNN 1230-0802) (ss.25-35).

- Joseph Campbell i jego wizja ludzkiej natury. :Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Postjungiści, nr 2/2014 (ss. 79-92).

- Fenomen duchowości ateistycznej. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Małe i wielkie inicjacje, nr 1/2014. Warszawa 2014 (ss. 23-35).

- Choroby kultury i twórca jako diagnostikós. W: Zagadnienia Naukoznawstwa, zeszyt 4/2011, Warszawa: PAN, Komitet Naukoznawstwa (ss. 611-621).

- Poza przeznaczeniem i przypadkiem. Enancjodromia i synchroniczność. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jedność przeciwieństw. Jung nieznany, nr 3-4/2011 Warszawa 2014 (ss. 37 – 50).

-  Problem Edypa, Cień Lajosa i wyzwanie Sfinksa. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Władza i anarchia, nr 2/2011. Warszawa 2013. (ss. 60-68).

- Homo oeconomicus i jego świat urojony. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Mity polskie, nr 4/2009. Warszawa 2011. (ss. 15-36).

- Natura Erosa i iluzje dotyczące miłości. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Androgynia – Miłość, nr 2-3/2009 (s. 73-82).

- Uwięzienie w personie. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Persona, nr 1/2009 (s. 39-50).

- Maski zachodnioeuropejskiego totalitaryzmu. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Kultury świata, nr 1/2008 (s. 133-148).

- Hipoteza charakteru narodowego  a kultura. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia narodów, nr 2/2008 (s. 49-62).

- Ekskluzywizm jako nowy apartheid. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Wykluczenie, nr 3/2008 (s. 49-70).

Idea a percepcja zmysłowa i intuicja. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Idee i fantazmaty, nr 4/2008 (s. 67-84).

- Nieświadomość rodzinna. Rozważania na podstawie psychologii losu Lipota Szondiego. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia rodziny, nr 1/2007 (s. 47-60).

- Piekło w wymiarze egzystencjalnym i kulturowym. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Aniołowie i demony, nr 4/2007 (s.43-53).

„Polowanie na guru”. O szkodliwości postaci manicznych. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Bohaterowie i autorytety, nr 3/2007 (s.67 – 80).

Rzeczywistość psychiczna. Poza fikcją i realnością. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neopsychologia, nr 4/2006 (s. 91-108).

- Między tragiczną alienacją a nadzieją zbawienia. Antropologia Freuda i Junga. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jung a Freud, nr 3/2006 (s.69-76).

- Duchowa eksterminacja. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Apokalipsa Ziemi, nr 2/2006 (s. 81-94).

- Kultura a wolność. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neokultura, nr 1/2006. (s. 67-74).

- Archetypowe źródło procesów pierwotnych i wtórnych (s.43-54). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Inteligencja archetypów, nr 4/2005. 

- Ego i złudzenie wolnej woli. (s.97-116). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia – Cywilizacja – Antropologia, nr 1-2/2005.

- Daimonion a kompleks. (s.39-52). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Obłęd i  geniusz, nr 3/2004 (s.39-52).

-  Między idealizmem a materializmem. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury.

Introwersja i ekstrawersja, nr 1/2004 (s. 59-77).

 • Odwaga trwania w chwili. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Granice psychiki, nr 2/2003 (s. 39-57).
 • Droga ku Rzeczywistemu. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Intuicja, nr 4/2002 (s. 91-102).
 • Od prośby do kontemplacji. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Mity, nr 1/2000 (s. 29-38).
 • „Wiosna” Brunona Schulza jako mit „dojrzewania” do dzieciństwa. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Literatura. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 325. Toruń 1999. (s. 101-117)
 • Fenomen świadomości. W: Świat Psychoanalizy nr 2/1999. (s. 5-23)
 • Homo sapiens? w systemie technokratycznym. W: Kartki pismo literacko-artystyczne

 nr 20 /2/1999 (s. 78-80).

 • „Zaproszenie” Czesława Dziekanowskiego na drogę iluminacji. W: Świat Psychoanalizy nr 1/1996 (s. 190-198).
 • „Mit” poszukiwania ojca w „Sanatorium pod Klepsydrą” Brunona Schulza. W: Świat Psychoanalizy nr 2/1996. (s. 74-93)
 • Antymit ojca w prozie Brunona Schulza. W: Test nr 2/1995 (s. 40-53).
 • Intuicyjna prawda literatury (współautorstwo) W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Intuicja. Warszawa 4/2002. (s. 153-160).

Recenzje i sprawozdania

- Egzorcyzmy nad światem bez duszy  (rec. Z. W. Dudek, rozmawia S. Rusin, Psychoza czy opętanie?). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Eros i Tanatos, nr 2/2017. ISNN 1230-0802 (ss.155-158).

- Sprawozdanie: XXII Forum Inspiracji Jungowskich „Dorosłe dzieci”. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Dzieło Junga, nr 1/ 2017. ISNN 1230-0802 (ss. 159-163).

- [rec.] Paweł Fijałkowski – „Androgynia, dionizyjskość, homoerotyzm”. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Edukacja i terapia kreatywna, nr 2/2016. ISNN 1230-0802 (ss. 163- 166).

- [rec.] Paweł Zieliński – „Taoistyczne, konfucjańskie i zachodnie koncepcje pedagogiczne”. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika tom XXV, nr 1. Częstochowa 2015. (ss. 699-707); ISBN 9788380195295;

- Sprawozdanie: XXI Forum Inspiracji Jungowskich „Dzieło Junga. Ludzie, idee, kultura”. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Technopol i humanizm, nr 1/2016. ISNN 1230-0802 (ss. 151-157).

 - Pamięć i bycie w monokulturze (W.J. Burszta „Preteksty”). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Kultura uzależnień, nr 2/2015. (ISNN 1230-0802) (ss. 135-140).

- Refleksje: Klinika archetypów. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Kultura uzależnień, nr 2/2015. (ISNN 1230-0802) (ss. 141-142).

- Sprawozdanie: XX Forum Inspiracji Jungowskich „Technopol i humanizm”. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Terapia i kultura, nr 1/2015. Warszawa 2015 (ss. 165 –168). (ISNN 1230-0802)

- Sprawozdanie: XVIII Forum Inspiracji Jungowskich „ Wizje świata bez granic”. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jedność przeciwieństw. Jung nieznany. Warszawa 2014 (ss. 169 –174).

- Sprawozdanie: XVII Forum Inspiracji Jungowskich „Małe i wielkie inicjacje”. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychoanaliza kultury, nr 1/2011. Warszawa 2012. (ss. 168-172).

- Recenzja: Mit Horatio Algera i spowiedź Aronsona (E. Aronson, Przypadek to nie wszystko). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Mity polskie, nr 4/2009. Warszawa 2011. (ss.175-177).

Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Sprawozdanie z XVI Forum Inspiracji Jungowskich. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Mity polskie, nr 4/2009. (ss. 178-181).

Carl Gustav Jung – myśliciel i wizjoner. Sprawozdanie z Dnia Jungowskiego. Laboratorium Dramatu. Warszawa, 6. 06. 2011. : Albo albo. Problemy psychologii i kulturty. Mity polskie, nr 4/2009. (ss. 182-184).

 • Recenzja: Bóg pieniądz (Cz. Dziekanowski, Szkoła wojny). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia rodziny, nr 1/2007 (s. 142-144).
 • Recenzja: Podróże po świecie marzeń sennych (Z.W. Dudek, Jungowska psychologia marzeń sennych). W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neopsychologia, nr 4/2006. (s. 144-146).
 • Recenzja: Kim był Jezus? (J. Sieradzan, Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Apokalipsa Ziemi, nr 2/2006 (s. 133-135).
 • Recenzja: Życie jest światem (Z. Baran, Idee – mity – symbole w polskich baśniach literackich wydanych w XIX i XX wieku).W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Neokultura, nr 1/2006. (s. 123-125).
 • Recenzja książki Damiana Janusa: Psychopatologia a religia. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Psychologia- Cywilizacja - Antropologia, nr 1-2/2005, (s. 141-144).
 • Jung a Freud.  Sprawozdanie z XII Forum Inspiracji Jungowskich. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Jung a Freud, nr 3/2006. (s. 144-148).
 • Inteligencja archetypów. Sprawozdanie z X Forum Inspiracji Jungowskich. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Obłęd i geniusz, nr 3/2004 (s.137-141).

- Punkty zwrotne. Sprawozdanie z XV Forum Inspiracji Jungowskich. W: Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Persona, nr 1/2009 (s. 137-140).

Współautor cyklu artykułów „Dyskusje Świata Psychoanalizy”:

 • Kopiowanie pamięci. W: Świat Psychoanalizy nr 1-2/1997. (s. 209-220)
 • Pragnienie wglądu i zmiany. W: Świat Psychoanalizy, nr 1/1998. (s. 217-227)
 • Retoryka prawdy. Anthony de Mello i Dalajlama. W: Świat Psychoanalizy, nr 2/1998.
 1. s. (158-168).

Współredaktor zeszytu kwartalnika „Albo albo. Problemy psychologii i kultury. Idee i fantazmaty, nr 4/2008.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH