Kontakt:  tel. +48 (85) 745 72 79

Pracownicy:

dr hab. Tomasz Olchanowski - kierownik Zakładu

dr hab. Irena Matus, prof. UwB - pracownik emerytowany

dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB

dr Barbara Olech

dr Wojciech Siwak

 

Zakład Antropologii Kultury

Instytut Studiów Kulturowych UwB

Zakład Antropologii Kultury został powołany 1 października 2019 roku jako nowa jednostka. W skład zespołu wchodzi pięciu pracowników. Tematyka prowadzonych badań obejmuje szeroko rozumianą antropologię kultury oraz specyfikę wielokulturowości Podlasia.  Zainteresowania badawcze poszczególnych pracowników. 

Dr hab. Tomasz Olchanowski (kierownik Zakładu)

 Działalność naukowa obejmuje pogranicze na styku psychologii głębi, pedagogiki i antropologii kultury.

Obszary badawcze:

- psychoanaliza kultury,

- problematyka przemiany duchowej,

- interpretacja wytworów wyobraźni,

-refleksja filozoficzna nad naukami humanistycznymi i społecznymi.

 

Dr hab. prof. UwB Irena Matus 

Obszary badawcze:

- spuścizna kultury tradycyjnej i proces jej upadku (kultura duchowa – rok obrzędowy, zwyczaje agrarne, uroczystości rodzinne, życie codzienne, kultura materialna – zabudowa zagrodowa, zdobnictwo ludowe, mała architektura krajobrazu),

 - konfesje – dzieje Kościołów na Podlasiu (prawosławnego i unickiego), architektura sakralna, życie religijne, pozostałości pounickie w kulturze ludowej, oświata parafialna.

- historia regionu

Dr hab. prof. UwB Kisielewski Andrzej

Obszary badawcze: historia i teoria sztuki XX i XXI wieku a także ich konteksty kulturowe.

Aktualnie zasadniczym obszarem badań inspiracje artystów awangardy pierwszej połowy XX wieku – obrazy stanowiące wytwór masowej kultury wizualnej
i sztuka tradycyjnych społeczności rdzennych.

Dr Barbara Olech

Obszary badawcze:

- literatura i kultura Młodej Polski oraz  XX i XXI wieku (ze szczególnym uwzględnieniem twórczości  kobiet),

- kresy w literaturze i kulturze polskiej, artyści polscy pochodzenia żydowskiego (zwłaszcza tworzący w Izraelu).

Dr Wojciech Siwak

Obszary badawcze:

- nowe media i kultura współczesna
- antropologia dźwięku, sztuka dźwięku
- współczesne media audialne a kultura i sztuka
- nowe technologie w edukacji kulturalnej i artystycznej
- muzyka popularna