mgr Karol Więch

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – specjalność komunikacja kulturowa. Pracownik Wydziału Filologicznego UwB od 2012 roku, gdzie prowadzi zajęcia z kultury audiowizualnej, analizy przekazów audiowizualnych, komunikacji kulturowej i medialnej, filozofii nowych mediów, zachowań komunikacyjnych w nowych mediach.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół problemów komunikacji zapośredniczonej przez media cyfrowe, kultury popularnej, filozofii kultury. W swojej pracy badawczej podejmuje również problemy mediów niezależnych tworzonych w Polsce w latach 80-tych czy kulturowego wymiaru zjawika resentymentu.

Aktualnie sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Kulturoznawców "KulSTRUKtura". Jest również sekretarzem czasopisma "IDEA. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych" oraz sekretarzem Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Pełni funkcję członka Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Mediach.

 

Wybrane publikacje:

Mentor-Prosument-Przyjaciel. Komunikacja instruktażowa w dobie nowych mediów, w: Europejskie Mosty. Kultura - Technika – Komunikacja, pod red. Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kliks, Beaty Wojewody, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2015.

Upcycling. Od współodczuwania do biznesu, w: Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej, pod red. Andrzeja Kisielewskiego, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2015.

Si(l)ni mężczyźni? Aktualność stereotypu kobiety jako ofiary przemocy stosowanej przez mężczyzn [w:] Metamorfozy kobiecości w życiu i w literaturze, pod red. Walentyny Jakimiuk-Sawczyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

Kynisnet – pęknięcia w sieci, czyli przestrzenie aktywowania postaw cynicznych przez użytkowników Internetu, [w:] Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. Alicji Kisielewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

Bling-bling w kulturze czarnego hip-hopu. Niewolnictwo czy wyzwolenie poprzez glamour? [w:] Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red. Alicji Kisielewskiej, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej, Anetty B. Strawińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

Na początku była kość, a kość chipem się stała. Język nowych mediów jako nowy logos [w:] Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, pod red. Krzysztofa Andruczyka, Ewy Gorlewskiej, Krzysztofa Korotkicha, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2017.

Re-sentymenty wobec PRL-u. Niezależna twórczość filmowa Studia Video Kontakt w Paryżu (w druku)

Jest wielbicielem krótkich form audiowizualnych, w szczególnosci wideoklipów. Interesuje się szeroko poljętym projektowaniem.