AKTUALNE WYDARZENIA

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ W POPRAWKOWEJ SESJI LETNIEJ 2017/2018

I rok I stopnia

Historia kultury

Dr M. Bajko

Ćwiczenia: 31 sierpnia od 10 do 12.00

Egzamin: 3 września od 10.00, pokój 75 WF

II rok I stopnia

Kultura audiowizualna

Prof. A. Kisielewska

01.09.2018 r. 9.00-10.30 p. 63 WF

Komunikacja międzykulturowa

Prof. M. Sobecki

13 września o godz. 13.00 s.02 budynek A WPiP

III rok I stopnia

Język a kultura

Prof. I. Szczepankowska

4.09. 2018 godz. 11.00-13.00, pokój 143 WF

I rok II stopnia

Metody badań terenowych i rynku kultury

Dr M. Skowrońska

4.09.2018  o godz. 12.15 s. 151 WF

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB