Aktualności

Ogłoszenia

 

STUDIA I STOPNIA
 

STUDIA II STOPNIA

   

Kulturoznawstwo w ciągu ostatnich lat stało się jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Wiedza, jaką kulturoznawstwo oferuje studentom, pozwala rozumieć mechanizmy współczesnej kultury. Ale, przede wszystkim, uczy umiejętności twórczego działania w tejże kulturze. To właśnie odzwierciedla program naszych studiów, zawierający przedmioty zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Naszym celem jest kształcenie osób przygotowanych do wykonywania zawodów, określanych mianem kreatywnych.


Kulturoznawstwo – to nowy kierunek studiów, o charakterze międzywydziałowym, uruchomiony od października 2011 roku na Uniwersytecie w Białymstoku. Powołanie go przez Senat UwB w dniu 30 marca stanowi doniosły moment w historii naszego Uniwersytetu, ponieważ był to jedyny uniwersytet w Polsce, na którym nie istniały samodzielne studia kulturoznawcze. Jest to więc bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem kulturoznawstwa, ponieważ nie muszą już w tym celu wyjeżdżać z Białegostoku.

 

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

 T2           T4

 

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

   

 

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

 T3 T6

 

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

   

 

TURYSTYKA
KULTUROWA

 T1 T5

 

KULTURA PODLASIA