Kulturoznawstwo daje możliwości...

IRK

INTERNETOWA

REJESTRACJA

KANDYDATÓW

     

 

 Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

 

Stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Kulturoznawstwo jest dzisiaj jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Pozwala zdobyć szeroką wiedzę, uczy także twórczego działania, co dzisiaj stanowi istotny element w rozwoju kariery zawodowej. Absolwenci kulturoznawstwa, jak wykazały badania profesora Ryszarda Cichockiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, świetnie sobie radzą na rynku pracy, ponieważ studia kulturoznawcze stwarzają możliwości wykonywania różnych zawodów i znalezienia atrakcyjnej pracy.

Kulturoznawcy pracują jako dziennikarze telewizyjni, prasowi, radiowi i internetowi. Zajmują się reklamą i public relations. Są animatorami kultury w muzeach, domach kultury i galeriach sztuki. Zostają artystami. Znajdują pracę na wyższych uczelniach. Pracują także w bankowości i handlu – zwykle jako specjaliści od komunikacji społecznej.           

Kandydat na studia kulturoznawcze powinien pamiętać, że dają one – powtórzmy –możliwości, które każdy musi jednak samodzielnie dostrzec i indywidualnie je wykorzystać. W czasie studiów można nauczyć się języka obcego lub podstaw dziennikarstwa, poznać zasady prowadzenia badań terenowych, sposoby analizowania przekazów medialnych, ale także zasady obowiązujące w profesjonalnej fotografii, operowaniu kamerą filmową czy obsłudze programów graficznych, jak również wiele innych przydatnych rzeczy. Oprócz nabycia konkretnych umiejętności praktycznych studenci poznają również, między innymi, filozofię, antropologię kultury i teorię kultury, historię sztuki, historię filmu, historię i teorię teatru. To uczy myślenia abstrakcyjnego, kreatywnego spojrzenia na otaczający świat i przede wszystkim szybkiego uczenia się różnych nowych rzeczy, a są to dzisiaj najbardziej przydatne umiejętności na ciągle niestabilnym rynku pracy.

Kim więc jest kulturoznawca?


 

To ktoś, kto potrafi umiejętnie poruszać się w przestrzeni kultury i wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie ona daje. Kulturoznawstwo otwiera umysł i przygotowuje do wykonywania zawodów określanych mianem kreatywnych, daje możliwości, dzięki którym absolwenci są przygotowani do dobrego startu na rynku pracy.

W praktyce kulturoznawca może zostać:

ministrem kultury

(Bogdan Zdrojewski)

  

reżyserem filmowym

(Dorota Kędzierzawska,
Władysław Pasikowski)

 dziennikarzem radiowym
i telewizyjnym

(Beata Tadla)

  

szefową Fundacji
La Strada


(Irena David-Olczyk)

 profesorem uniwersytetu

(Wojciech J. Burszta)  

 pisarzem/pisarką

(Marcin Bruczkowski,
Sylwia Chutnik,
Joanna Bator)

 szefem firmy Personal Audio Guide

(Grzegorz Baszko)

 designerem

(Robert Majkut)

 operatorem filmowym

(Paweł Edelman)

 producentem muzycznym
i kompozytorem muzyki teatranej

(Michał Siwak)

 performerką i animatorką kultury

(Julita Charytoniuk)

 publicystą 

(Mirosław Pęczak)