Rekrutacja

IRK

INTERNETOWA

REJESTRACJA

KANDYDATÓW

     

 

 Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

 

Stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Kulturoznawstwo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Limit miejsc: 60

Język wykładowy: polski

Zapisy od 2021-06-01 do 2021-07-07 23:59:59

Kulturoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia

Poziom kształcenia: II stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 2 lata

Limit miejsc: 30

Język wykładowy: polski

Zapisy

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie