- wedle rozporządzenia rektora nr 29 z 30.04.2020 w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:
Zajęcia dydaktyczne, które w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni były prowadzone w Uniwersytecie w Białymstoku w formie nauczania zdalnego, prowadzone będą po 25.05 w tej formie do ich ukończenia w wymiarze godzinowym przewidzianym w programie studiów.

- dyżury: od 25.05.2020 wykładowcy będą dyżurowali stacjonarnie - 45 minut tygodniowo.
Proszę aby zgłaszali się Państwo na dyżury tylko w uzasadnionych przypadkach i przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej (maseczki)

- sekretariat i dziekanat:
od 25.05.20 administracja UwB zaczyna pracę stacjonarną
W celu kontaktu z sekretariatem lub dziekanatem zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy. Proszę o ograniczenie kontaktu osobistego do niezbędnego minimum.
W pokoju B8 (sekretariat/dziekanat) jednocześnie może przebywać tylko jedna studentka lub jeden student.

- zmieniony harmonogram semestru letniego i terminy obron podamy niebawem

- egzaminy licencjackie i magisterskie przewidziane są na lipiec 2020 w formie stacjonarnej; przy zachowaniu środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie